Gestalttherapie

De ‘Gestalt’ benadering gaat niet zo zeer uit van stoornissen en diagnoses. Zij stelt de manier waarop mensen contact maken met zichzelf en hun omgeving centraal. Als in dat contact verstoringen (zijn) ontstaan, kan dat leiden tot klachten/ problemen/symptomen.

In therapie, of coaching onderzoeken we met aandacht hoe jij contact maakt, zowel met jezelf als met de situatie(s) waarin je leeft en werkt. We kijken naar de inhoud van de kwesties die spelen, naar de onderliggende belevingen, gevoelens en vaste reactiepatronen. Patronen die vertrouwd zijn geraakt vanuit vroege ervaringen, maar je ook kunnen belemmeren. We richten ons daarbij op het ervaren van signalen van uit het lichaam, associaties vanuit herinnerde ervaringen en op verlangens die misschien verborgen zijn gebleven.

Vanuit dit proces van onderzoeken en beleven van wat er nu speelt, ontstaat bewustzijn, inzicht en ook ruimte om op een andere, spontane manier in je leven en werk bezig te gaan. De relatie tussen cliënt en therapeut is het oefenterrein voor dit proces van veranderingen in beleven, voelen en doen.