Psychosociale Therapie

Uitgangspunt van de Psychosociale Therapie is dat mensen niet los gezien kunnen worden van hun sociale omgeving: familie, school, werk, vrienden, sport, hobby’s, politieke en culturele omgeving en de samenleving in zijn geheel. Psychosociaal therapeuten werken vanuit de overtuiging dat in ieder mens een fundamentele eigen kracht aanwezig is. Als therapeut doe ik een beroep op je eigen kracht, en sta ik naast je tijdens het therapeutisch proces. Zo ondersteun ik je op jouw weg naar herstel.

In ieders leven kunnen situaties voorkomen die ons raken. Je kunt het gevoel hebben dat je de balans kwijt bent of geen grip meer hebt op de situatie. Dat is niet altijd zelf op te lossen. Je kunt dan baat hebben bij therapeutische begeleiding. Een psychosociaal therapeut beschikt over de kennis en ervaring op het gebied van (complexe) psychosociale problematiek. Ik sta zonder oordeel naast je en kijk met jou mee naar jouw situatie. Ik help je meer inzicht te krijgen in je gedachtes gevoelens en gedrag. Zo krijg je de regie weer terug over je denken en handelen.

Mijn werkwijze als psychosociaal therapeut wordt ingekleurd door mijn specialismen. Ik word ingeschakeld bij diverse levensproblemen: stress en burn-out, angst en onzekerheid, rouw en verlies, somberheid en depressie, trauma, relatie- en gezinsproblematiek, lichamelijke klachten met een psychische component en levens- en zingevingsproblematiek.

Een belangrijke factor is de holistische wijze van werken en denken.
Lichaam en geest worden door mij als één samenhangend geheel gezien.