Klachtenregeling

Als u als cliënt niet tevreden bent over de gang van zaken in de therapie, of de manier waarop ik als therapeut met u om ga, wilt u uw bezwaren dan in de eerste plaats met mij in een gesprek aankaarten? Dan kijken we gezamenlijk wat er aan de hand is, of en hoe het anders kan en welke oplossingen mogelijk zijn.

Klachtencommissie

Mocht u na dat gesprek om welke reden dan ook niet tevreden zijn en zich niet gehoord voelen in uw klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij P3NL

P3NL is de klachtencommissie van o.a. het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen.

Klachtenformulier

U vindt hier tevens de “Klachtenfolder van P3NL” met informatie over werkwijze en mogelijkheden voor u om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen om u te ondersteunen plus het bijpassende klachtenformulier